info@eltronbg.com
+359 884 614 800
+359 62 601 359
+359 62 588 717
+359 887 813 826 - Viber

Алармени системи

Алармени системи

В механично вентилираните помещения, е налице висок риск животните да пострадат, ако вентилационната система се повреди и не се възстанови бързо.

Съдържанието на кислород във въздуха, се намалява, увеличава се влажността на въздуха и животните не могат да се освободят от излишната топлина. Нужна е бърза и ефективна намеса.

Алармените системи на SKOV, са надеждни, стабилни и изключително ефективни в подобни ситуации.

 

Алармени системи DOL 2200 

DOL 2200 е сигнализационна алармена система, която задейства аларма, в случай на нередности, посредством локален алармен показател - сирена, мигаща светлина или чрез телефон. Чрез алармена система DOL 2200, може да се следи температурата във всеки сектор. Освен това, може да се включи или изключи алармената функция за всеки отделен компонент така, че алармата да се задейства при празен силоз, заседнал шнек, дефектна горелка и др. Предлагат се допълнителни модули, ако е нужна алармена система за повече секции. Алармени системи DOL 2200 разполагат с голям графичен дисплей, който показва температурата и състоянието на алармата за всеки елемент. Ако DOL 2200 е свързан с телефонна линия, аларми могат да се изпращат до няколко телефонни номера -едновременно или последователно. Може да се направи настройка, при приемане на обаждането, алармата да спре. Всички функции могат да бъдат управлявани дистанционно, през телефонен (мобилен) апарат.

 

Система за аварийно отваряне DOL 278

DOL 278 представлява независимо аварийно - захранващо устройство за 24V DC. Основната му функция, е да направи отваряне на всички вентилационни отвори в производственото помещение. Това става  при случаите  на отпадане на електрическото захранването или при срив в управляващия контролер. Използването му също позволява да се използват задвижвания на 24V.

 

 

Система за аварийно отваряне DOL 278T

DOL 278 T представлява аварийно  устройство, което има независимо от контролера измерване на температурата. То извършва аварийно отваряне на вентилационните отвори, след превишаване на определената зададена температура.

Изтегли PDF файл - DOL 278

Изтегли PDF файл - Алармени системи

 

Система за мониторинг - FarmOnline

Системата цели събиране на информация във фермите, и възможността тя да бъде доставяна в реално време към стационарно или мобилно устройство, през интернет. Освен да се събират и систематизират данни, голямо предимство е и възможността без забавяне, да се получат алармени сигнали - на мобилно устройство,  което да ускори адекватната реакция и ограничи евентуалните негативни последствия. 

Изтегли PDF файл - FarmOnline

Изтегли PDF файл - FarmOnline pig

 

Real Time Analytics