info@eltronbg.com
+359 884 614 800
+359 62 601 359
+359 62 588 717
+359 887 813 826 - Viber

Комби тунел

Комби тунел

Системата комби тунел намира приложение в субтропични и тропични райони.

Това е система с негативно налягане и е подходяща при отглеждането на птици и свине.

Интегрират се различни вентилационни принципи в една интелигентна система наречена комби тунел. В зависимост от външната температура и възрастта на животните, този тип вентилация осигурява добри условия за тяхното развитие. Системата комби тунел е проектирана специално за региони с големи сезонни или дневни температурни колебания.

При по-студено време, свеж въздух се вкарва през стенни вентилатори, което осигурява минимална вентилация за отвеждане на излишната влажност и топлина, отделена от животните. При това, скоростта на въздуха се поддържа ниска.

При горещо време, свеж въздух се доставя през тунелен отвор, при което се получава охлаждащ въздушен поток по продължение на помещението. Въздухът се извежда от помещението посредством стенни вентилатори или комини, при студено време, или посредством еркерни вентилатори, при горещо време.

Комби тунелна вентилация на SKOV осигурява:

Оптимален климат в помещението, без излишна влага, топлина и вредни газове

Контрол на посоката, скоростта и обема на въздуха според изискванията на клиента

Охлаждащ ефект, чрез скоростта на въздуха, при горещо време

Минимален риск от въздушни течения, при студено време

Надежден и ефективен контрол

Вход на въздуха:        

При ниски външни температури, въздухът постъпва през стенни , таванни или покривни  клапи, задвижвани от редуктор. Тези клапи имат функция за контрол качеството на влизащия въздух, при нужда от по-слаба вентилация. При високи външни температури, стенните клапи се затварят и въздухът влиза през тунелен отвор ,монтиран в края на помещението. Тунелният отвор може при нужда да е снабден с охладителна система от дюзи на високо налягане (фогинг система) или охладителни пити.

Изход на въздуха

При ниски външни температури, въздухът се извежда от помещението посредством стенни или билни вентилатори, снабдени с клапи. При високи външни температури, въздухът се отвежда посредством големи еркерни вентилатори, разположени срещу тунелния отвор. По този начин, се получава поток от охладен въздух по протежение на помещението и се постига охлаждащ ефект. Възможно е да се постигне понижаване на температурата с 10-25° C, в зависимост от влажността на въздуха.

Контрол

Компютърът за климат, осигурява ефективен и надежден контрол, което от своя страна гарантира оптимален растеж на животните, в условия на постоянни и големи температурни колебания. Компютрите за климат, са изградени от отделни модули и могат да бъдат адаптирани към изискванията на всяко производство. Компютърът контролира системата не само в зависимост от температутрата, а и в зависимост от това как животните я усещат, заради скоростта  на въздуха в помещението. Възможно е да бъдат контролирани и нивата на CO2 , NO3  в помещението. Системата може да бъде допълнена с функция за аварийно отваряне и включване, която гарантира благополучието на животните, в случай на прекъсване на захранването.

Системата може да бъде допълнена с алармена система DOL 2200, охладителна система на високо налягане DA 2000, управляваща система Info Matic® и пр.

                

Изтегли PDF файл - Комби тунел

Изтегли PDF файл - Комби дифуз

Real Time Analytics