info@eltronbg.com
+359 884 614 800
+359 62 601 359
+359 62 588 717
+359 887 813 826 - Viber

Охлаждане и овлажняване

Охлаждане и овлажняване

Охлаждане с дюзи за високо налягане

Сков предлага ефикасна система за охлаждане и овлажняване на въздуха, която повишава комфорта на животните и производителността при високи температури. Използването на системи за охлаждане и овлажняване на въздуха, работещи на принципа на изпарение на вода, е голямо предимство при производството на бройлери и свине. Отглеждането на бройлери и свине при външни температури над 30° C, може да има сериозни последици за животните

- възпрепятстване на растежа

- повишаване на смъртността

- понижаване на производителността.

Фирма Елтрон предлага разнообразни решения за охлаждане и овлажняване на въздуха в помещението, чрез които бързо и адекватно да се намали вътрешната температура. Системата на високо налягане за охлаждане и овлажняване на въздуха е изключително надеждна. Системата е изградена от стандартни компоненти, позволява бърз монтаж и лесно може да се адаптира към конкретни помещения. Към пуско-регулиращата й апаратура, има защита от отпадане на водоподаването и спадане на високо налягане, под минимално позволения праг.

При този тип система, охлаждане и овлажняване на въздуха става чрез изпаряване на малки капчичи вода, при което от околната среда се поглъща топлина. С помощта на дюзи за охлаждане и овлажняване на въздуха, капчиците биват впръскани в помещението. Колкото по-малки са капчиците, толкова по-бързо те се изпаряват и вероятността да паднат на земята намалява. Ефективността на системата за охлаждане и овлажняване на въздуха, нараства с намаляване големината на разпръскваните капчици. Постигането на по-малка капка се осъществява с разпрашаване на водата при по-високо налягане, което при охлаждащите системи на SKOV, e 70 bar. 

Системата DA 2000 освен охлаждане и овлажняване на въздуха, изпълнява и други функции, като може да се използва също и за овлажняване и обезпрашаване, както и между партиди за навлажняване на помещението. Ако вентилацията е изключена, влажността в помещението, се покачва над 90%, при което образувалият се конденз и малките, неизпарени капчици, проникват навсякъде и омекотяват мръсотията върху различните повърхности, правейки я лесна за почистване.

Изтегли PDF файл - Система за охлаждане и овлажняване на въздуха

Елементите и фитингите за охладителната система за охлаждане и овлажняване на въздуха, са изключително надеждни продукти, произведени от водещи компании в света. Тръбните разгъвки са изработени от неръждаема стомана, която е тествана няколко пъти на по-високo наляганe от работнoто.

Фитингите за системата за охлаждане и овлажняване на въздуха са също от неръждаем матриал (неразглобяеми пресфитинги ), или висококачествени бронзови фитинги (за местата, в които се предвижда нуждата от демонтаж).


 

ОХЛАДИТЕЛНИ ПИТИ DA 100/150

 

Охладителните пити, се използват при тунелни системи и при системи Комби-тунел на SKOV. Охлаждането се постига, като при влизането си, въздухът преминава през  охладителни пити, които са постоянно навлажнявани от циркулиращата в тях вода. При преминаването през охладитените пити, въздухът абсорбира водната пара и така се охлажда помещението за птици, свине и други.

Фирма Елтрон ЕООД предлага цялостна система, която лесно и ефективно се адаптира към дадено помещение. За разлика от други системи, за охладителната система DA 100/150, не е нужен допълнителен резервоар с вода. В най-долния ред на питата е вграден резервоарът и поради това е неразделна част от системата. Охладителните пити са лесни за монтаж и демонтаж. Те  се закопчават една в друга без нужда от допълнителните и специални инструменти. Фирма Елтрон ЕООД използва пити на утвърдената марка - СКОВ, което гарантира по-дългата експлоатация на системата.

Изтегли PDF файл - Охладителни пити

Изтегли PDF файл - Пречистваща система за охлаждане и овлажняване на въздух

Изтегли PDF файл - Охлаждане и овлажняване на въздуха за свине

Real Time Analytics