info@eltronbg.com
+359 884 614 800
+359 62 601 359
+359 62 588 717
+359 887 813 826 - Viber

Вентилация SKOV

Вентилация SKOV

Системите за вентилация на SKOV, са предназначени за осигуряване на оптимален климат в производственото помещение. Високата гъстота на животните, отглеждани в съвременните производствени помещения, изисква ефективна вентилационна система.

Вентилацията SKOV има следните цели:

- Да  поддържа идеална температура и влажност на въздуха, като се премахват излишните влага и топлина, отделяни от животните в помещението.

- Да поддържа постоянен приток на свеж въздух в помещението, без да се създава дискомфорт на животните от въздушни течения.

- Да гарантира равномерното разпределение на свежия въздух, навсякъде в помещението.

- Да не допуска животните да пострадат, в резултат на прекъсване на захранването или други повреди.

- Да създаде подходящи условия за животните, в съответствие с изискванията на потребителите.

- Да гарантира оптимални производствени резултати.

SKOV предлага цялостни системи, с взаимносвързани компоненти. Всяка една от системите е изградена съобразно климатичните условия, географското положение, различията в стила на изграждане и не на последно място - видът на животните, които ще се възползват от вентилацията.

Вентилация SKOV на ниска мощност

Вентилацията на ниска мощност (ВНМ), е тип вентилационна система, която се инсталира в регионите с умерен климат. Системата е предназначена за помещения, в които се отглеждат птици и свине. Вентилацията на SKOV с клапи на покрива и стените е класическа система с подналягане, по чиито принцип се осъществява вентилацията в помещения.
 

При вентилационният принцип MultiStep®, въздушният поток в помещението, се променя плавно и безстресово за животните. В сравнение с традиционните управлиния, Multistep запазва от 30 до 70 % от общата консумирана мощност. При този принцип, контролерът използва един вентилатор с променливи обороти и групи от вентилатори, с управление Вкл./Изкл. Контролерът използва такава логика на управление, при която въздушният поток, се променя винаги плавно, от разрешения минимум до максимума. Тази плавност, се постига, чрез променяне от 0 до 100% на един така наречен безстъпков вентилатор. При нужда от още въздух, се включва вентилатор със същия дебит, наречен стъпка едно. Нуждите от нови, по - високи количества въздух,  се поемат отново от безстъпковия вентилатор, до евентуалното достигане на 100% вентилация. След това, нарастването се поема от нова стъпка. Стъпка две, която според нуждите, може да бъде максимално равна на сбора от предишните две. По този принцип, се добавят вентилатори, до достигане на необходимия максимум. В помещението се осигурява постоянно подналягане и се неутрализира отрицателното влияние на вятър.

Изтегли PDF файл - Ефективна вентилация на SKOV за птици

Изтегли PDF файл - MultiStep

Системата:

Високата гъстота на отглежданите животни и стремежът към висока продуктивност, поставят високи изисквания към климата в помещението. ВНМ позволява правилна настройка на температурата, влажността на въздуха, скоростта на въздушния поток и пр. Прасетата и птиците, се нуждаят от определена температура във всяка възрастова група, при която да се чувстват комфортно и която гарантира оптимална продуктивност.

С аварийната вентилация SKOV, се гарантира оцеляването на животните, в случай на прекъсване на захранването или на повреда в системата.

Вентилацията SKOV (ВНМ) осигурява:

- Стабилен климат в помещението целогодишно;

- Оптимално оползотворяване на вкарания въздух;

- Оптимален контрол на посоката, количеството и скоростта на въздушния поток;

- Лесен и гарантиран контрол на климата, според изискванията;

- Ниска консумация на енергия;

- Вградена аварийна вентилация.

Изтегли PDF файл - ВНМ Свине, LPV PIGS

Изтегли PDF файл - ВНМ Птици, LPV POULTRY

Изтегли PDF файл - Вентилация SKOV - Климат на растеж

Изтегли PDF файл - Вентилационни ситеми

Входни клапи за въздух

Свеж въздух, се доставя посредством стенна клапа DA 1200 или покривна клапа DA 1500. И двете клапи са оборудвани с функция за контрол на притока, която подобрява качеството на въздушния поток, особено в студено време, когато нуждите от вентилация са занижени. При студено време, входящият въздух се насочва към тавана, където се смесва с въздуха от помещението, преди да достигне до животните. При горещо време, въздухът се насочва директно към животните.

Свежият въздух може да се достави и посредством покривна клапа DA 50. Благодарение на специфичния си дизайн, клапата позволява при студено време, да се комбинира висок въздухообмен, при ниска скорост на въздуха, като по този начин, животните се предпазват от дискомфорта на въздушните течения. При горещо време, когато е напълно отворена, клапата DA 50 позволява висок въздухообмен, при висока скорост на въздушния поток, като по този начин се постига охлаждащ ефект.

Изходни клапи за въздух

Въздухът се извежда от помещението, посредством изходна клапа DA 600. Тази клапа е разработена така, че да осигурява голям обем на изходния въздух, при ниска консумация на мощност. DA 600 е с аеродинамичен дизайн, а вентилаторите и клапите, са оптимизирани като компоненти. Клапите DA 600 са настроени, в съответствие с принципа MultiStep® за мръсен въздух.

Като алтернатива на клапите DA 600, могат да се използват стенни вентилаториСтенните вентилатори могат и да се комбинират с DA 600, за осигуряване на допълнителна вентилация или всичкият въздух, може да се извежда през стенните вентилатори.

Контрол

Контролната функция се осъществява от компютри за контрол на климата DOL 534, DOL 234 или DOL 339. Компютрите за климат осигуряват ефективен и надежден контрол на климата, което от своя страна гарантира оптимален растеж на животните в дадените условия. Климатичните компютри са изградени от отделни модули и могат да се адаптират към изискванията на всяко конткретно производство. Системата може да бъде допълнена с функция за аварийно включване, която гарантира благополучието на животните, в случай на прекъсване на захранването.

Допълнителни опции:

Системата може да бъде допълнена с алармена система DOL 2200, охладителна система на високо налягане DA 2000, управляваща система Info Matic® и пр.

Изтегли PDF файл - Вентилация SKOV - носачки

Изтегли PDF файл - Вентилация SKOV - бройлери

Real Time Analytics