Аварийни и алармени системи

Осигуряване на хуманно отношение към животните и продуктивност

DOL 278

emergency opening

ON/OFF или с регулиране на температурата

DOL 2300/2400

alarm

ON/OFF или с регулиране на температурата