DOL 535production controller

Гъвкав и удобен за използване

DOL 535 е серия от контролери за управление на производството на бройлери, разплодници и носачки.

Контролерите са разработени на модулен принцип, което означава, че лесно могат да се адаптират към нуждите на отделния производител.

DOL 535 е комбинация от подходящ производствен софтуер и хардуер, които отговарят на нуждите на производителя на птици.

Общото между контролерите DOL 535 е изключителното удобство за потребителя и интуитивното управление.

Управлявате контролера с помощта на голям сензорен екран с графични икони. Иконите осигуряват разпознаване и улесняват работата с контролера в ежедневието.

Менютата са прегледни и логично структурирани. Те позволяват индивидуална настройка на контурните менюта на различни потребителски нива.

Лесно е да се промени езикът, който се показва на дисплея на контролера. Можете да избирате между повече от 40 различни езика.

DOL 539 е контролер за управление на климата и производството.

Предимства:

  • Гъвкаво решение за софтуер и хардуер
  • Регулирането на климата се основава на температурата и влажността, но също и на нивото на CO2 и NH3
  • Прецизен контрол на климата - оптимални условия за растеж на всички птици в помещението
  • Адаптивен контрол - изкуствен интелект за осигуряване на по-висока производителност и хуманно отношение към животните
  • Dynamic MultiStep - ниска консумация на енергия и оптимален климат
  • И още много, много, много...

Аксесоари:

Техническа информация:

Download

Продукти, които може да харесате