DOL 635production controller

Гъвкав и удобен за използване

DOL 635 е серия контролери за контрол на производството на сухи храни в свиневъдството. Контролерът е интегрирана част от системата ProGrow на SKOV

Контролерите са проектирани на модулен принцип, което означава, че лесно могат да се адаптират към индивидуалните нужди на производителя.

DOL 635 е комбинация от подходящ климатичен софтуер и хардуер, които отговарят на нуждите на производителя на свине.

Общото между контролерите DOL 635 е изключителното удобство за потребителя и интуитивното им управление.

Управлявате контролерите с помощта на голям сензорен екран с графични икони. Иконите осигуряват разпознаване и улесняват работата с компютъра в ежедневието.

Менютата са прегледни и логично структурирани. Те позволяват индивидуална настройка на контурните менюта на различни потребителски нива.

Лесно е да се промени езикът, който се показва на дисплея на контролера. Можете да избирате между повече от 40 различни езика.

DOL 639 е контролер за управление на климата и производството.

Предимства:

  • Гъвкаво решение за софтуер и хардуер
  • Измерване на разхода на фураж с везна за фураж или силозно претегляне
  • Измерване на потреблението на вода и предупреждения в случай на нередовно потребление на вода
  • Регистриране на животни - доставка, извеждане за лечение или мъртви животни

Аксесоари:

Техническа информация:

Download

Продукти, които може да харесате