DA 100B/150BPad cooling

Поддържане на висока производителност през горещите периоди

Охлаждащите подложки могат да се използват за вентилация в тунели и комбинирани тунели. Охлаждането се извършва, когато пресният въздух преминава през охлаждащи подложки, които се поддържат влажни чрез струяща вода. Свежият въздух се охлажда, когато абсорбира водни пари от охлаждащите подложки.

DA 100B/150B е цялостна система с охлаждащи подложки, която е много гъвкава и лесно се адаптира към повечето типове къщи.

За разлика от други охладителни системи, при нея няма нужда от отделен резервоар за вода. Резервоарът е интегриран в долния улук и по този начин е част от улучната система.

Водата се подава директно, без да се използват специални разпределителни подложки, които се използват в много други системи.

Функцията за обезвъздушаване представлява отличителна черта на системата. Целта на процеса на изпускане е да се поддържа концентрацията на сол под определено ниво чрез непрекъснато източване на вода с големи количества минерали от охладителната система и замяната ѝ с прясна вода с по-ниско съдържание на минерали.

Предимства:

  • Голяма повърхност на подложката - висок охлаждащ ефект, водещ до по-добра производителност
  • Никакъв или по-малък спад на производителността по време на горещия период
  • Избягване на топлинен стрес и по-висока смъртност на животните по време на много ,горещи периоди
  • Не се добавя допълнителна влажност на въздуха - може да се използва в райони с високи нива на влажност
  • Надеждна система, дори при лошо качество на водата
  • Уникално решение за горещи и сухи райони, което елиминира температурните колебания

Аксесоари:

Техническа информация:

Download

Продукти, които може да харесате