Входящ въздух

За всички цели

DA 1211/1911

Осигуряване на свеж въздух в животновъдния обект

DA 60-820

roof inlet

За системи с отрицателно и еднакво налягане