DOL 16light sensor

Контрол на светлината за по-добра производителност

DOL 16 е сензор, който измерва интензивността на светлината. Той е проектиран да работи в тежки условия на животновъдството.

Можете да използвате светлинния сензор DOL 16 за измерване и контрол на нивата на осветеност, обикновено в птицевъдни сгради и брачни секции в свинеферми.

Нивото на осветеност е фактор, който производителите на бройлери трябва активно да контролират, за да постигнат висока производителност. Можете да оптимизирате прираста на бройлерите и снасянето на яйца от родителските стада с правилен контрол на светлината.

С помощта на DOL 16 е възможно да се поддържа нивото на осветеност, препоръчвано от развъдните компании, или да се поддържа ниво на осветеност, което е положителен опит за производителите на бройлери.

DOL 535/539, включително производственият модул за развъдчици, може да бъде свързан с до пет светлинни сензора DOL 16, като чрез димери се контролира нивото на светлината в животновъдната сграда.

Двуцветен светлоизлъчващ диод (LED) съобщава за състоянието на работа и диагностиката на грешки.

Предимства:

  • Контрол на нивото на осветеност за оптимизиране на производството
  • Автоматичен контрол на светлината чрез климатичния контролер
  • Спестете пари за електроенергия

Аксесоари:

Техническа информация:

Download

Продукти, които може да харесате