DOL 53ammonia sensor

Измерване на амоняк

DOL 53 е сензор, специално проектиран за измерване на концентрацията на амоняк (NH3) в животновъдни сгради.

Добре известни са неблагоприятните последици от високите концентрации на амоняк в животновъдството. С помощта на DOL 53 фермерите могат непрекъснато да наблюдават концентрацията на амоняк и да предприемат коригиращи действия, ако нивата на амоняк се повишат.

Нивото на амоняк във въздуха показва качеството на постелята в помещенията за бройлери с подово управление. Съществува тясна връзка между качествената постеля, равномерното разпределение на птиците и добрите производствени резултати.

DOL 53 се характеризира с точни измервания на амоняка както при ниски, така и при високи концентрации, пренебрежимо малка кръстосана чувствителност към други газове и дълъг живот без необходимост от калибриране.

Предимства:

  • Контрол на управлението на отпадъците - равномерно разпределение
  • Твърде високата концентрация на амоняк води до по-висока FCR, по-нисък прираст и понижено благосъстояние
  • Коригиращи действия в зависимост от нивото на NH3

Аксесоари:

Пластина на сензора

Техническа информация:

Download

Продукти, които може да харесате