Охлаждане

Висока производителност през горещите периоди

Охлаждане с дюзи за високо налягане

Поддържане на висока производителност през горещите периоди

DA 100B/150B

Pad cooling

Поддържане на висока производителност през горещите периоди