DOL 99Bfeed weigher

Порции за хранене до 20 килограма

DOL 99B е везна за фуражи, която претегля порции с тегло до 20 kg и има максимален капацитет на претегляне от 2 500 kg/час. Везната осигурява точно претегляне на разхода на фураж и разполага с прахоустойчив корпус с вътрешна система за претегляне.

В зависимост от контролера, свързан към DOL 99B, тя може да комбинира подаването на различни фуражни компоненти.

Ако настройката включва разпределителен затвор, DOL 99B може да подава фураж към две системи за хранене. Разпределителният затвор е електрически задвижван затвор, който разпределя фуража от DOL 99B към система за хранене 1 или 2.

Предимства:

  • Проектиран за сурова и запрашена среда
  • Претегляне с много висока точност
  • Конструкцията дава възможност за смесване на фуража

Аксесоари:

Затвор за разпределение на фуража, входна фуния за 3 или 5 компонента за фураж

Техническа информация:

Download

Продукти, които може да харесате