DOL 98Spoultry scale

Автоматизирано претегляне на бройлери, разплодници и пуйки

Везната DOL 98S-20 е част от производственото решение на SKOV, което може да претегля птици с тегло до 20 kg. Същото важи и за везната DOL 98S-70, но тя може да претегля птици с тегло до 70 kg.

Теглото на животните се записва и се прехвърля към производствения контролер. Данните, като например теглото на животните, разпределението на теглото, броя на претеглянията и прираста, са непрекъснато достъпни в производствения контролер.

Платформата за претегляне е с регулируема височина и се демонтира лесно за почистване.

Предимства:

  • Данни за претегляне на базата на 24/7 365
  • Достоверни данни за претеглянето въз основа на голям брой претегляния
  • Данните в реално време са винаги на разположение на системата за управление

Аксесоари:

Техническа информация:

Download

Продукти, които може да харесате