Датчици

Източник на данни за регулиране на климата

DOL 114

temperature and humidity sensor

Надеждният климатичен сензор

DOL 16

light sensor

Контрол на светлината за по-добра производителност

DOL 119

CO2 sensor

Измерване на въглероден диоксид

DOL 53

ammonia sensor

Измерване на амоняк

DOL 40R

feed sensor

Серия сензори за подаване