Теглилки

Проследяване на производителността

DOL 199

silo weighing

Претегляне на фуража от силоза

DOL 90

water meter

Прецизно измерване на водата

DOL 99B

feed weigher

Порции за хранене до 20 килограма

DOL 68

camera weighing

Без ръчно претегляне на прасетата

DOL 94

poultry scale

Автоматизирано претегляне на бройлери

DOL 98S

poultry scale

Автоматизирано претегляне на бройлери, разплодници и пуйки