Климат

FarmOnline

Правилният и стабилен климат в животновъдния обект е от съществено значение за равномерната и висока продуктивност.

Климатичният модул гарантира, че производителят може бързо да се ориентира дали всичко в животновъдния обект е както трябва.

Модулът обикновено показва климатични данни за температурата и влажността, но може да показва и данни за CO2 и амоняк, ако контролерът регистрира или управлява в съответствие с тези данни.

Цветните кодове "светофар" до отделните климатични данни осигуряват бърз преглед, като предупреждават производителя за евентуални отклонения от оптималните климатични условия.

Ако има отклонения от желания климат, е възможно да се разгледат внимателно данните и да се анализират допълнително.

Предимства:

  • Стабилен климат в животновъдния обект - еднакво висока производителност
  • Бърз преглед - прекарвайте времето си при животните, а не в офиса
  • Наблюдавайте отклоненията, преди да са довели до последствия

Аксесоари:

Техническа информация:

Продукти, които може да харесате