ProGrow

FarmOnline+

При производството на прасета за отбиване и финиширане фуражът съставлява около 70 % от всички разходи, така че е изключително важно да се следи консумацията на фураж. Освен това преминаването от една фуражна смес към друга може да повлияе на приема на фураж и по този начин на растежа на прасетата.

FarmOnline съдържа производствен модул за ProGrow, в който производителят получава пълен преглед на FCR, фуража, водата и дневния прираст чрез един-единствен екран. Чрез цветните кодове "светофар" производителят може бързо да оцени ситуацията. Ако всичко е със зелен статус по отношение на справките, той може бързо да премине към други ежедневни дейности.

Потребителят работи с данни в реално време. Това означава, че последиците от промяна във фуражната смес се виждат веднага и е възможно бързо да се коригират, ако развитието не е според очакванията. По този начин ProGrow е инструментът на производителя за оптимизиране на смените между фуражните смески.

Оптималният коефициент на преобразуване на фуража е от ключово значение за рентабилното производство на финишери. FarmOnline и ProGrow подпомагат потребителя с информация в реално време за състоянието на производството.

Предимства:

  • Оптимизиране на смените между фуражните смески
  • Бърз преглед - прекарвайте времето си при животните, а не в офиса
  • Наблюдавайте отклоненията, преди да са довели до последствия

Аксесоари:

Техническа информация:

Продукти, които може да харесате