Проучване

FarmOnline+

Модулът за проучвания осигурява цялостен преглед на климатичните и производствените данни за неограничен брой ферми и къщи. Прегледът показва данни в реално време без никакво забавяне.

Модулът позволява на потребителя да създаде приложимо обзорно изображение, което най-добре дава представа за по-голям брой животновъдни сгради.

Типичните показатели за продуктивност, като FCR, PEF, съотношение между вода и фураж, смъртност, тегло и т.н., са достъпни, ако контролерът на климата и производството предоставя необходимите данни. Чрез цветните кодове "светофар" производителят може бързо да оцени ситуацията. Ако всичко е със зелен статус, той може бързо да премине към други ежедневни дейности.

Модулът осигурява отличен преглед, който помага на собственика или управителя на няколко производствени обекта да разпредели оптимално ресурсите си, като се съсредоточи върху обектите, които не работят оптимално, и използва знанията от обектите, които работят добре.

Предимства:

  • Много къщи - компилиран преглед
  • Оптимално използване на квалифицираната работна ръка
  • Използвайте добрия опит от една ферма в други ферми

Аксесоари:

Техническа информация:

Продукти, които може да харесате