Trend Warnings

FarmOnline+

Приложението Trend Warnings помага за оптимизиране на производителността на партидите чрез по-бърза реакция при отклонения в приема.

То непрекъснато следи приема на храна и вода от бройлерите.

Уникалното при Trend Warnings е, че приложението работи с адаптивна справка. Адаптивната референция се коригира съответно, ако дадена партида бройлери се представя по-добре или по-зле от очакваното. По този начин адаптивната референция е специфична за партидата, а не се основава на стандартни референции. По този начин фокусът се премества върху това, което наистина се случва в партидата, вместо да се свързва със стандартна референция.

Приложението Trend Warnings (Предупреждения за тенденции) генерира предупреждения и известия, ако възникнат несъответствия между адаптивната референция и действителната ситуация.

В случай на отклонения приложението Trend Warnings предлага предложения за това какво може да направи производителят, за да се върне към състояние на оптимално производство.

Предимства:

  • По-бърза реакция при неоптимални отклонения в приема - подобряване на производителността
  • Адаптивни справки и предупреждения, които дават точна представа за ефективността на партидата
  • Предложения за подобрения в случай на лошо производствено представяне

Аксесоари:

Техническа информация:

Download

Продукти, които може да харесате