ПроизводсвтоБройлери

FarmOnline

Фуражът представлява до 80% от разходите за производство на бройлери, поради което е изключително важно да се съсредоточим върху оптималното му използване.

Модулът за производство на бройлери осигурява цялостен преглед на състоянието чрез централен екран с изображения; дали производството протича по план.

От ключово значение е да се показват данни за теглото на бройлерите, смъртността, FCR и PEF. Чрез цветните кодове "светофар" производителят може бързо да оцени ситуацията. Ако всичко е със зелен статус, той може бързо да премине към други ежедневни дейности.

Ако има нередности, производителят може също така, чрез първия екран, да анализира допълнително производството въз основа на теглото на бройлерите, фуража, водата и смъртността. Можете да сравнявате тези данни с исторически данни или справки от развъдните компании.

Предимства:

  • Осигуряване на растеж чрез оптимално оползотворяване на фуража
  • Бърз преглед - прекарвайте времето си при животните, а не в офиса
  • Наблюдавайте отклоненията, преди да са довели до последствия

Аксесоари:

Техническа информация:

Download

Продукти, които може да харесате