Remote Access

FarmOnline

Модулът за отдалечен достъп предоставя възможност за 100% идентично показване и работа на всички климатични и производствени контролери, свързани към мрежата.

Модулът предоставя на ежедневния потребител на климатичния и производствения контролер възможността да задава всички параметри на контролерите в животновъдната сграда, дори когато той не присъства физически във фермата.

Можете да завършите настройките от познат потребителски интерфейс, което ви дава възможност да работите с климатичния контролер с увереност и по този начин да сведете до минимум вероятността от грешки.

Отдалеченият достъп също така позволява на сервизен техник или ръководител да инструктира и напътства ежедневните потребители в работата с климатичния и производствения контролер от един и същ потребителски интерфейс и да извършва сервизно обслужване и решаване на проблеми в климатичния и производствения компютър.

Изображенията и промените се извършват в реално време само със закъснение, причинено от интернет връзката.

Предимства:

  • Една и съща операция от вас - в къщи или в офиса
  • Безопасност при работа - избягване на грешки
  • Сервизният техник или консултантът ви напътства дистанционно

Аксесоари:

Техническа информация:

Download

Продукти, които може да харесате